Πολυετής εμπειρία σε σχετικά θέματα δημόσιων φορέων!

Υψηλή Ταχύτητα Διεκπεραίωσης κάθε υπόθεσης!

Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των διεκπεραιώσεων η εταιρία ΑΜΕSOS δημιουργήθηκε για να προσφέρει τις υπηρεσίες της με ποιότητα και ταχύτητα μέσω εξειδικευμένων συνεργατών.

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση υποθέσεων σε δημόσιο καθώς και ιδιωτικό τομέα. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες.

Υπηρεσίες

 1. Έκδοση Συντάξεων γήρατος
  • Έκδοση συντάξεων απο όλα τα ταμεία
 2. Μεταβίβαση Συντάξεων Χηρείας όλων των κύριων ταμείων (μετοχικών & επικουρικών)
 3. Έξοδα Κηδείας
 4. Επίλυση Προβλημάτωνστον ΕΦΚΑ
 5. Βοήθεια σε Θέματα που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική ανάρτηση στον E-EFKA
 6. Δήλωση Γεγονότων στο Ληξιαρχείο
 7. Ειδικό Ληξιαρχείο
  • Γεγονότα εξωτερικού (γάμος-βάπτιση-θάνατος-γέννηση)
 8. Apostille (Σφραγίδα της Χάγης)
 9. Καταμέτρηση Ενσήμων
 10. Παροχή Συμβουλευτικής σε όλες τις Κατηγορίες Ασφαλισμένων ΕΦΚΑ
 11. Δημοσίευση Κοινωνικών στις Εφημερίδες
 12. Μεταφράσεις
 13. Ασφάλειες
 14. Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος αλλά και κάθε είδους Δραστηριότητας
 15. Εφορία
  • Αλλαγή διεύθυνσης Δ.Ο.Υ.
  • Άρση ακινησίας
  • Δήλωση θανόντων και κληρονόμων
  • Διαγραφή ΑΦΜ
  • Έκδοση ΑΦΜ
  • Έκδοση ΑΦΜ κατοίκου εξωτερικού
  • Δήλωση φόρου κληρονομιάς
  • ΕΝΦΙΑ
  • Έκδοση κλειδάριθμου
  • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
  • Θεώρηση μισθωτηρίου
  • Κατάθεση πινακίδων ΙΧ
  • Κατάθεση χειρόγραφων δηλώσεων Ε1
 16. Κτηματολόγιο
 17. Μεταβίβαση ΙΧ ή Μοτο λόγω Κληρονομιάς
 18. Κατάθεση Διαθήκης με Άμεση Δημοσίευση
 19. Έκδοση Πιστοποιητικών απο Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο
 20. Ταμεία
  • Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας
  • Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου
  • Διαγραφή λόγω θανάτου
  • Μεταβίβαση σύνταξης
  • Κατάθεση χαρτιών αναπηρίας
 21. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
  • Πιστοποιητικά αδειών κηδείας
  • Αιτήσεις μεταβιβάσεων
  • Αιτήσεις οικονομικού βοηθήματος
  • Αιτήσεις διακοπής οικονομικού βοηθήματος
  • Αιτήσεις δικαιώματος αναδρομικών
  • Αιτήσεις για παραπομπή ΑΣΥΕ
  • Αιτήσεις αναστολής – επαναχορήγησης σύνταξης
  • Αιτήσεις άγαμων θυγατέρων
  • Παραλαβή συνταξιοδοτικών πράξεων
  • Κατάθεση δικαιολογητικών σε επικουρικά ταμεία (ΜΤΣ, ΤΕΑ, ΠΑΣΑ κλπ)
  • Κατάθεση δικαιολογητικών τριετίας επιζώντος συζύγου
  • Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού
  • Αλλαγή ταυτότητας συνταξιούχου
  • Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας
  • Κατάθεση ενστάσεων
  • Κατάθεση πράξεων συμβουλίου επικρατείας
  • Έκδοση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης
 22. Δήμοι
  • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας
  • Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφής στον Δήμο
  • Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας
  • Διόρθωση ηλικίας
  • Διόρθωση κύριου ονόματος
  • Διόρθωση τόπου γέννησης
  • Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν Ελληνική Ιθαγένεια
  • Εκλογικά: Εγγραφή ή ακύρωση ετεροδημοτών
  • Μεταδημότευση ανηλίκου
  • Μεταδημότευση διαζευγμένων
  • Μεταδημότευση λόγω γάμου
  • Πιστοποιητικά γέννησης θανάτου
  • Πάσης φύσεως πιστοποιητικά
 23. Εταιρίες
  • Έναρξη ατομικής επιχείρησης
  • Διακοπή ατομικής επιχείρησης
  • Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ
  • Μεταφορά έδρας
 24. Αδειοδοτήσεις
  • Μεταβιβάσεις αδειών καταστημάτων
 25. Δικαστήρια
  • Γενική αίτηση
  • Αίτηση για δωρεάν νομική βοήθεια
  • Χορήγηση εγγράφων από ποινική δικογραφία
 26. Πιστοποιητικά
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σπουδών
  • Επίσημες μεταφράσεις
  • Αντίγραφο λύσεως γάμου

Διεκπεραιώσεις Ακινήτων

 1. Υποθηκοφυλάκιο
  • Πιστοποιητικά αντίγραφα
  • Αιτήσεις εξάλειψης υποθήκης, άρσης κατάσχεσης ανακοπή πλειστηριασμού
  • Μεταγραφές
  • Πιστοποιητικά μεταγραφών
  • Αντίγραφα συμβολαίων αγοραπωλησίας, γονικής παροχής αποδοχής κληρονομιάς
  • Πιστοποιητικά κτηματολογικών εγγράφων
 2. Πολεοδομία
  • Αυθαίρετα
  • Οικογενειακές άδειες
  • Πρωτόκολλα αιτήσεων
  • Αντίγραφα σχεδίων ή συμβολαίων

Διεκπεραιώσεις Υπουργείου Συγκοινωνιών

 1. Οχήματα ΙΧ
  • Αλλαγή επωνυμίας ΙΧ
  • Αλλαγή χρώματος
  • Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας
  • Αντικατάσταση πινακίδων
  • Άρση παρακράτησης κυριότητας
  • Δήλωση κλοπής ΙΧ ή Μοτό
  • Εξαγωγή ΙΧ στο εξωτερικό
  • Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας
  • Κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ
  • Κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου
  • Μεταβίβαση ΙΧ ή Μοτό
  • Μεταβίβαση ΙΧ λόγω κληρονομιάς
  • Οριστική διαγραφή οχήματος
 2. Διπλώματα
  • Ανανέωση άδειας οδήγησης
  • Δίπλωμα οδήγησης νέου τύπου
  • Επανέκδοση διπλώματος οδήγησης
  • Μετατροπή διπλώματος σε ερασιτεχνικό
 3. Επαγγελματικά Διπλώματα
  • Αλλαγή επωνυμίας – Νομικής μορφής
  • Άρση ακινησίας Φ.ΙΧ ή Λ.ΙΧ
  • Έκδοση νέας άδειας φορτηγού (1η φορά)
  • Επανέκδοση άδειας Φ.ΙΧ ή Λ.ΙΧ
  • Μεταβίβαση (πώληση)
  • Μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς

Επικοινωνήστε μαζί μας

697 271 6198

amesosgr@gmail.com

AMESOS.com.gr

Μετακινήστε τη σελίδα προς τα κάτω για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε γύρω από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Τηλεφωνήστε μας στο +30 697 271 6198